Speleo adresar

SPELEOLOŠKI ADRESAR SRBIJE

Ovo je spisak najznačajnijih domaćih klubova i organizacija, kao i istraživača pojedinaca koji se bave speleologijom i drugim vrstama izučavanja karsta (geomorfologijom, hidrogeologijom, paleontologijom, biospeleologijom).

 

Akademski speleološko-alpinisticki klub (ASAK)

Studentski trg 16, Beograd 11000
cavers@asak.rs

ASAK (Akademski speleološko-alpinistički klub) je jedan vodećih speleoloških klubova u našoj zemlji. Osnovan 1971. kao klub studenata geografije, danas je prerastao okvire univerziteta i postao gradski klub koji okuplja sve zainteresovane za istraživanje pećina i jama. ASAK je organizator Simpozijuma o zaštiti karsta.

Speleološki odsek Planinarskog saveza Beograda (SOB-PSB)

Naše najstarije speleološko udruženje, osnovano 1959. Među mnogobrojne aktivnosti spada i istraživanje najduže pećine u Crnoj Gori - Pećine nad Vražjim firovima.

Pažnja: Veb sajt www.sob.org.rs i email adresa SOB-a (sob@sob.org.rs) su ukradene i koriste se u pokušaju krađe identiteta (lažnog predstavljanja)

Speleološka grupa Društva istraživača "Vladimir Mandić - Manda" (D.I. "Manda")

Birčaninova 128/b, Valjevo 14000
014/ 224 911 (radnim danima posle 20h)
speleo@istrazivaci.rs

Speleološka grupa Društva Mladih Istraživača iz Valjeva je osnovana 1969. godine. Speleolozi iz "Mande" su aktvini na istraživanjima terena zapadne Srbije i Crne Gore.

Penjački klub "AS"

Penjački klub "AS", Rudarsko-geološki fakultet, Savez studenata,
Ðušina 7, Beograd 11000
asclimbing@yahoo.com

Osnovan 1993, Penjački klub "AS" ima speleološku sekciju koja se bavi istraživanjima u Srbiji i Crnoj Gori.

Speleološki Klub Bradan – SEK Rock and Ice

Nikole Pašića 35, 19210 Bor
skbradan@orion.rs

Klub je aktivan od 1995. godine. Najznačjniju aktivnost predstavljaju istraživanja Lazareve pećine, koja je sa preko 16 km kanala danas najduža pećina u Srbiji.

Speleološki Klub Kraljevo (SKK)

Speleološki klub Kraljevo,
Adrani 67, 36000 Kraljevo
petarvucetic@yahoo.com

Mlad i perspektivan klub, osnovan decembra 2007.
Tradicionalno istražuju masiv Bjeliča u Prokletijama, Crna Gora.

Planinarsko sportski klub ''Dvig'' (PSK "Dvig")

Planinarsko sportski klub "Dvig",
Svetosavska br. 8, 17510 Vladičin Han
nemanja84@hotmail.com

Osnovan 2010, ovaj klub istražuje pećine jugoistočne Srbije, a takođe i veštačke podzemne objekte (kao što su napušteni rudnici).

Sportsko speleološko udruženje SAIS Knjaževac

Mladen Milošević,
Gornje Zuniče, 19350 Knjaževac
mladen.caver@gmail.com

Novi klub, potekao iz grupe zaljubljenika u speleologiju iz Knjaževca i Zaječara.

Speleo Republika – Ariljski speleološki klub

Pančićeva 18, 31230 Arilje
www.speleorepublika.com

Udruženje osnovano 2016, sa ciljem istraživanja pećina i karsta.

Savezi

Savez speleoloških organizacija Srbije (SSOS)

Birčaninova 128b, Valjevo 14000
contact@speleo.rs,office@speleo.rs  
www.speleoserba.com  www.speleo.rs

.

Komisija za speleologiju Planinarskog saveza Srbije (KS PSS)

Andrićev venac 2/1, 11103 Beograd 4
office@pss.rs, nemanja84@hotmail.com

Karstologija

Geografski institut "Jovan Cvijić" Srpske Akademije Nauka i Umetnosti

oblast: geomorfologija karsta, speleologija

dr Jelena Ćalić
Geografski institut "Jovan Cvijić" SANU,
Ðure Jakšića 9, Beograd 11000
j.calic gi.sanu.ac.rs

Institut je izdavač Speleološkog Atlasa Srbije, objavljenog krajem 1999.

Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Đušina 7, 11000 Beograd
Centar za hidrogeologiju karsta (www.karst.edu.rs)
rukovodilac Centra: prof. dr Zoran Stevanović (zstev_2000@yahoo.co.uk)
prof. dr Igor Jemcov (oblast istraživanja: dinamika podzemnih voda u karstu; igor.jemcov@rgf.bg.ac.rs)
dr Vladimir Živanović (oblast istraživanja: zaštita podzemnih voda u karstu; vladimir.zivanovic@rgf.bg.ac.rs)
prof. dr Katarina Bogićević (oblast istraživanja: paleontološka istraživanja u pećinama; katarina.bogicevic@rgf.bg.ac.rs)
dr Ana Mladenović (oblast istraživanja: tektonsko-geomorfološka istraživanja u pećinama; ana.mladenovic@rgf.bg.ac.rs)

.

Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu

oblast: geomorfologija karsta

dr Aleksandar S. Petrović
Studentski trg 3/3, Beograd 11000
bebek2005@gmail.com

.

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Odeljenje za arheologiju
prof. dr Dušan Mihailović, dmihailo@f.bg.ac.rs
prof. dr Vesna Dimitrijević, vdimitri@f.bg.ac.rs

.

Zavod za zaštitu prirode Srbije

oblast: geomorfologija karsta i speleologija
dr Dragan Nešić
Radna jedinica u Nišu
Vožda Karađorđa 14, 18000 Niš

Biospeleologija

Srpsko biospeleološko društvo

Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad

.

 

Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-Matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad

 

prof. dr Ivo Karaman:
Oblast: Opiliones, Isopoda
ivo.karaman@dbe.uns.ac.rs

.

 

Institut za zoologiju, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Studentski trg 16, 11000 Beograd

 

prof. dr Srećko Ćurčić
oblast: Coleoptera
srecko@bio.bg.ac.rs

 

docent dr Dragan Antić
oblast: taksonomija, sistematika, filogenija, biogeografija i semiohemija Diplopoda
dragan.antic@bio.bg.ac.rs

 

dr Nikola Vesović
oblast: Coleoptera
nikola.vesovic@bio.bg.ac.rs

 

prof. dr Rajko Dimitrijević
oblast: Pseudoscorpiones
rajko@bio.bg.ac.rs

 

Matija Petković
oblast: Crustacea
matija014va@gmail.com

.

 

Departman za genetička istraživanja, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu

Bulevar despota Stefana 142, 11060 Beograd

 

Ivana Budinski
oblast: Chiroptera (slepi miševi)
ivana.budinski@ibiss.bg.ac.rs

 

Branka Pejić
oblast: Chiroptera (slepi miševi)
branka.pejic@ibiss.bg.ac.rs

.

 

Prirodnjački muzej

Njegoševa 51, 11000 Beograd

 

dr Milan Paunović
oblast: Chiroptera (slepi miševi)
milan.paunovic@nhmbeo.rs
Jelena Bogosavljević
oblast: Chiroptera (slepi miševi)
jelena.bogosavljevic@nhmbeo.rs

.

 

Centar za ekologiju i tehnoekonomiku, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja, Univerzitet u Beogradu

Njegoševa 12, 11000 Beograd

 

dr Slađana Popović
oblast: cijanobakterije i alge ekstremnih staništa, biofilm, lampenflora
s.popovic@ihtm.bg.ac.rs
/ / / / / / / /
Dragan Pavićević
Krunska 15, 11000 Belgrade, Serbia
oblast: Coleoptera
dragan.pavicevic@hotmail.com