Najduže pećine i jame u Srbiji

1. Lazareva pećina

Dužina: 12175 m;

Dubina: 105 m;

Lokacija: Kučaj, Zlot

Istraživanjima rukovode speleolozi SK Bradan iz Bora

2. Ušački pećinski sistem

Dužina: 6185 m;

Dubina: 65 m;

Lokacija: Peštersko polje, Sjenica

Istražio ASAK 1974.godine

3. Cerjanska pećina

Dužina: 6131 m;

Dubina: 187 m;

Lokacija: Cerje, Niš

istražili: SOB-PSB 1976. (4240 m), ASAK 1996-99 (6025 m)

4. Bogovinska pećina

Dužina: 5842 m;

Dubina: —;

Lokacija: Južni Kučaj, Boljevac

procenjena dužina >7500 m; istraživali: SOB-PSB, ASAK, …

5. Pećina Samar

Dužina: 3829 m;

Dubina: 62 m;

Lokacija: Kopajkošara, Svrljig

istražili: SOB-PSB 1956 (3167); D.Nešić (3829)

6. Drenjarski sistem

Dužina: 3731 m;

Dubina: 103 m;

Lokacija: Dževrinska Greda, Brza Palanka

procenjena dužina 4000 m; istraživao: ASAK 1999-2002

7. Buronov ponor

Dužina: 3593 m;

Dubina: 204 m;

Lokacija: Miroč, Donji Milanovac

procenjena dužina 3400 m; istraživao: ASAK, počev od 1994.
(uz pomoć DI V.M Manda i GS Magnan)

8. Nemački ponor

Dužina: 3422 m;

Dubina: 210 m;

Lokacija: Miroč, Tekija

istraživao: ASAK 1991-96, 2000

9. Velika pećina u Dubokoj

Dužina: 2734 m;

Dubina: 65 m;

Lokacija: selo Duboka, Kučevo

istraživali: Jovan Cvijić, 1895; Branislav Jovanović, 1951; SOB-PSB; ASAK 2000-2001

10. Rajkova pećina

Dužina: 2304 m;

Dubina: —;

Lokacija: Majdanpek

istraživali: DI V.M. Manda i Radenko Lazarević ~ 1970-1975

Najdublje pećine i jame u Srbiji

1. Rakin ponor

Dubina: -303 m;

Dužina: 668 m;

Lokacija: Miroč, Donji Milanovac

istražili:ASAK, 1990. i 1995. (-256m),
SOB-PSB, 2000. i 2007. (ronjenje)

2. Jama na Dubašnici (Gaura Frndefund)

Dubina: -276 m;

Dužina: —;

Lokacija: Dubašnica, Zlot

istraživali: DI V.M. Manda i Radenko Lazarević ~ 1970-1975

3. Jama u Laništu

Dubina: -272 m;

Dužina: 710 m;

Lokacija: Miroč, Donji Milanovac

istražio ASAK 1990. godine

4. Jama Faca Šora

Dubina: -266 m;

Dužina: —;

Lokacija: Miroč, Donji Milanovac

istraživali: DI V.M. Manda i Radenko Lazarević ~ 1970-1975

5. Jama Ibrin ponor

Dubina: -239 m;

Dužina: 855 m;

Lokacija: Miroč, Donji Milanovac

istražio ASAK, 1991,96,98

6. Tisova jama

Dubina: -235 m;

Dužina: —;

Lokacija: Beljanica, Žagubica

istraživao:ASAK, 1988. i 1999

7. Nemački ponor

Dubina: -210 m;

Dužina: 3422 m;

Lokacija: Miroč, Tekija

istraživao: ASAK 1991-96, 2000

8. Buronov ponor

Dubina: -204 m;

Dužina: 3593 m;

Lokacija: Miroč, Donji Milanovac

procenjena dužina 3400 m; istraživao: ASAK, počev od 1994.
(uz pomoć DI V.M Manda i GS Magnan)

9. Dragov ponor

Dubina: -200 m;

Dužina: —;

Lokacija: Lelić, Valjevo

istraživao:ASAK, 1988. i 1999

10. Cerjanska pećina

Dubina: -187 m;

Dužina: 6025 m;

Lokacija: Cerje, Niš

istražili: SOB-PSB 1976. (4240 m), ASAK 1996-99 (6025 m)

11. Jama na Velikom Igrištu (Cvijićeva jama)

Dubina: -171 m;

Dužina: —;

Lokacija: Južni Kučaj, Čestobrodica

procenjena dužina 3400 m; istraživao: ASAK, počev od 1994.
(uz pomoć DI V.M Manda i GS Magnan)