Šta je ASAK?

Akademski speleološko-alpinistički klub (ASAK), jedan od vodećih speleoloških klubova u Srbiji, počeo je sa radom u Beogradu 1971. godine, tačnije 15. oktobra 1971. kada je izvedena prva terenska akcija na kojoj je premeravana Mokra pećina na Ravnoj gori. Na akciji su učestvovali Milutin Lješević, tada asistent, Božidar Vasiljević i Miroslav Granić, studenti četvrte godine i Nebojša Popović, student prve godine geografije. Na istoj akciji je istraživana i Velika (Rćanska) pećina, kod dragačevskog sela Rti. 15 meseci kasnije, u januaru 1973, zvanično je registrovano udruženje čije ime nije menjano do danas. ASAK je početku bio stručni klub studenata geografije, da bi brzo prešao okvire Univerziteta i postao gradski klub koji okuplja članstvo svih uzrasta i profesija. Trenutno ASAK okuplja oko 40 članova, većinom studenata i srednjoškolaca.

 

Aktivnost ASAK-a je koncentrisana na karstne terene istočne i jugoistočne Srbije, kao i na terene u Crnoj Gori. Istraživanja se odvijaju tokom vikend akcija, ili preko višednevnih letnjih istraživačkih akcija i ekspedicija. Tokom protekli par decenija, ASAK je bio učesnik ili organizator na ekspedicijama u Crnoj Gori: na Durmitor (1984, 1985, 2002, 2003, 2004, 2006-2009), Orjen (1986, 1987.) i Maju Rusoliju (1988.), Prokletije (Severni Karanfili, 2006.). U Srbiji smo izvodili sistematska istraživanja Beljanice sa okolinom (1987, 1988.), okoline Boljevca (1989.), Jerme (1994.), Miroča (počev od 1990), Cerja (1995-1999), Dževrinske grede (počev od 1998), Velike pećine u Dubokoj (2000-2001), Dubašnice (2005.), Stare planine (2009.),i tako dalje. Trenutno je većina aktivnosti usmerena na istraživanje karsta Dunavskog ključa – na Miroču i Dževrinskoj gredi, učešće u projektu istraživanja Lazareve pećine, i rekognosciranja novih terena.

Istražite!

Upoznajte!

Otkrijte!

AKADEMSKI SPELEOLOŠKO-ALPINISTIČKI KLUB

ČEKAMO VAS!