Retrospektiva akcija u 2019. godini


1. Dubočka pećina, april 2019.

Prva seminarska akcija je održana u Dubockoj pecini. Oko 25 ucesnika na vikend akciji, od toga 8 seminaraca. Veci deo objekta je bio suv, tako da je kretanje bilo olakšano. Podeljeni u dve grupe, svi su uspešno prošli kroz svoj prvi objekat 🙂

2. Miroč, maj 2019.

Završna seminarska akcija održana je na Mirocu, Kopana Glavica. Akcenat je bio na prolasku jamskih objekata. Prvog dana svi seminarci su uspešno prošli Suvi ponor. Drugi dan je bio rezervisan za vežbu rekognosciranja, obiden je Ponorel. Završnog dana podeljeni u dve grupe, jedni su otišli u Ibrin ponor, a drugi u Bele vode na vežbu topografskog snimanja objekta.

3. Uvac, jun 2019.

Akcija prstenovanja supova – ASAK godinama sarađuje na ovom projektu sa Fondacijom za zaštitu ptica grabljivica. Naš zadatak je da obezbedimo siguran pristup do gnezda(penjajući ili spuštajući se, zavisno od konfiguracije terena i položaja gnezda). Ptice prenosimo do tima za markiranje i posle obavljenog posla vraćamo ih bezbedno u gnezdo.

4. Kraška površ Babine – Krnjača, jul 2019..

Na letnjoj akciji ASAK-a istraživan je teren – kraška površ Babine – Krnjača, koja se nalazi na planini Ožalj kod Prijepolja, na krajnjem jugozapadnom delu Srbije, blizu granice sa Crnom Gorom. Sam plato Babine sa Ožljem je nadmorske visine od 1000-1200 mnm. Ponori na platou su u hidrološkoj vezi sa kraškim vrelima u podnožju. Teren je sada izuzetno zarastao i jako je teško rekognoscirati bez pomoći lokalnog stanovništva

5. Kanjon reke Zamne, jul 2019.

Posetili smo Canetovu i Dudićevu pećinu, obe u kanjonu reke Zamne. Radi se o pećinama gde nije potrebno koristiti tehnički komplet. Vodostaj je bio nizak pa nismo gazili vodu, inače često je nivo vode dosta veći. Objekti su prelepi i bogati nakitom, a nastanjena je i pozamašna kolonija slepih miševa. Ponor na Bigeru ima vrlo impresivan ulaz, i obišli smo deo za koji nije bilo potrebno opremanje.

6. Kanjon Tribuće, avgust 2019.

Letnja jednodnevna akcija za uživanje 🙂 Ovde moramo da idemo kroz vodu, pa su neopreni neophodni. Kretanje kroz kanjon ima malo sličnosti sa prolaskom speleo objekta. Tehnika koju smo koristili za spuštanje je duplo uže uz korišćenje osmice. Svi su bez problema prošli kanjon.

7. Bjelasnica – Hercegovina, avgust 2019.

Istraživanje na planini Bjelasnici tradicionalno organizuje SD Ponir iz Banja Luke. Ove godine učestvovalo je 7 članova ASAK-a. Glavni cilj istraživanja je bila Mićina jama, čije je istraživanje započeto prošle godine. Rekognoscirali smo i istražili još dosta manjih jama, kojih je ovaj teren prepun. Ekspedicija je uspešno završena posle 9 dana, Mićina jama je pustila do -450m, a svi očarani prirodom i terenom najavljuju viđenje i sledeće godine 🙂

8. SpeleoFoto, septembar 2019.

Radionica speleo fotografije je održana u Plavni, Negotin. Canetova i Dudićeva pećina su odabrane za ovu radionicu zbog atraktivnosti, tehničke nezahtevnosti (nizak/nepostojeci vodostaj), relativno lakog pristupa kao i blizine baznog kampa. Interesovanje je bilo veliko, ukupno je bilo 28 učesnika. Kombinacija atraktivnog, prostranog objekta i entuzijazma sa kojim su učesnici pristupili radu je prakticno garantovala uspeh. Učesnici radionice sada poseduju osnovna znanja za uspešno fotografisanje u speleološkim objektima, bilo u dokumentarne ili naučne svrhe, bilo fotoaparatom ili mobilnim telefonom.

9. Simpozijum o zaštiti karsta, novembar 2019.

ASAK je organizator naučno-stručnih skupova pod nazivom Simpozijum o zaštiti karsta. Osnovni motiv je okupiti na jednom mestu zaljubljenike u karst (kras) i speleologiju, predstaviti rezultate istraživanja i diskutovati o njima, objaviti ih u vidu zborika radova i na taj način promovisati značaj zaštite karstnih prostora i ekosistema. U novembru 2019. održan je 9. Simpozijum: predavanja i projekcije u prostorijama Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a terenski deo Simpozijuma u dolini Resave (Vlaška pećina). Među više od 50 učesnika bili su kako naučnici kojima je izučavanje karsta deo profesije, tako i brojni članovi klubova kojima je speleologija hobi i strast.

10. Opremački kurs, oktobar-decembar 2019.

Za uspešnog opremača potrebno je dosta znanja i praktičnog iskustva. Cilj obuke je bio da što vise ljudi bude osposobljeno za samostalno opremanje objekata. Organizovan je kurs na kojem je bilo sedam polaznika. Obilaženi su razni tereni – počeli smo sa vežbalištem na Košutnjaku, zatim smo išli u objekte u okolini Valjeva, kao i u više njih na Miroču. Neko je napredovao više, neko manje, a svi su usvojili neka nova znanja.